1/1

ANBI gegevens

Vanaf 1 januari 2014 gelden er voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Hieronder zijn de betreffende gegevens voor de Stichting Mobiel Erfgoed Centrum, later ‘MEC’ genoemd, opgesomd.

Naam/contactgegevens:

Stichting Mobiel Erfgoed Centrum

Bestuurders: Martine van Lier en Hans Visser

Haringvliet 68, 3011 TG, Rotterdam
31 (0)631350721

info@mobielerfgoedcentrum.nl

KvK nummer: 51498111

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 850054643

Doelstelling Stichting Mobiel Erfgoed Centrum:

De stichting stelt zich ten doel: het vastleggen en overdragen van kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om Mobiel Erfgoed in de sectoren water, lucht, weg en rails te duurzaam te behouden. De kennis en kunde die hiervoor nodig zijn worden door het MEC overgedragen door bedrijven, particulieren en onderwijsinstellingen in Nederland aan elkaar te verbinden.

Beleidsplan:

Het MEC werkt met innovaties uit de nieuwe wereld om de oude wereld duurzaam te behouden. Door erfgoedinstellingen en -organisaties aan middel- en kleinbedrijven te verbinden, wordt kennis over erfgoed overgedragen waardoor klassieke voertuigen op een innovatieve manier gerestaureerd en behouden kunnen worden. Daarnaast komt het MEC op voor de belangen van het Mobiel Erfgoed. De intrede van de nieuwe Erfgoedwet in juli 2016 is hier een positief gevolg van. Om deze doelstellingen te behalen werkt het MEC nauw samen met de Mobiele Collectie Nederland die zich inzet voor dezelfde belangen.

Namen bestuursleden en samenstelling:

Hans Visser – Directeur
Martine van Lier - Directeur

Raad van Toezicht:

Marc Prevoo

Joop Hylkema

Rein Schuddeboom

Beloningsbeleid:

Directie en financieel controller worden ingehuurd op projectbasis volgens Sound Financial Management. De communicatie-medewerker is in loondienst met een marktconform salaris.

Een verslag van uitgeoefende activiteiten:

Een korte opsomming hieronder voor de activiteiten in 2016/2017:

 

 1. In samenwerking met diverse partners is het MEC bezig met de ontwikkeling van educatieprogramma’s ter bevordering van de kennisoverdracht in het restaureren van oldtimers.

 2. Uitvoeren van het EFRO project “Clean & Future Proof Mobility concepts”. Dit in samenwerking met 9 aansluitende partner MKB-s en 1 onderwijsinstelling, waarbij mobiliteitsconcepten worden ontwikkeld waarmee klassieke voertuigen op een innovatieve manier gerestaureerd kunnen worden.

 3. Ondersteuning bieden aan het project “Toonbeelden van Mobiel Erfgoed”, ontwikkeld voor de Mobiele Collectie Nederland

 4. Ondersteuning bieden aan DutchCarRestorers (DCR) bij het positioneren van de organisatie en het aantrekken van meer leden.

 5. Ondersteuning bieden aan de Mobiele Collectie Nederland ten behoeve van het jaarlijkse Nationaal Mobiel Erfgoed Congres.

 6. Het MEC ondersteunt de Mobiele Collectie Nederland bij de kwartiermaker fase in de professionalisering en uitbreiding van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

 7. Het MEC houdt zich bezig met de ontwikkeling van de Mobiel Erfgoed Portal in samenwerking met partners en faciliteert het projectteam dat bij de ontwikkeling van de portal betrokken is.

Financiële verantwoording:

 • Balans

 • De staat van baten en lasten

 • Een toelichting

© 2019 Mobiel Erfgoed Centrum

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Bezoekadres: Westblaak 5C, 3012 KC Rotterdam

Postadres: Haringvliet 68, 3011 TG  Rotterdam

Contact: info@mobielerfgoedcentrum.nl