1/1

Inventarisatie historische woonboten Amsterdam

Beleid voor historische woonboten

Amsterdam is een echte waterstad. Naast maritieme evenementen als Sail Amsterdam dragen ook de historische woonboten bij aan het mooie stadsbeeld en vertellen het verhaal van deze stad. De gemeenteraad van Amsterdam wil daarom graag beleid maken voor het behoud en de bescherming van historische woonboten. De gemeente Amsterdam heeft het Mobiel Erfgoed Centrum gevraagd om hierbij te helpen.

Inventarisatie

Voordat dit beleid ontwikkeld kan worden, is het van belang dat er wordt geïnventariseerd wat voor soorten woonboten er in Amsterdam liggen en wat hun historische waarden zijn. Als dat bekend is, kan de gemeenteraad bepalen welke beleidsmaatregelen ze wil nemen ter behoud en bescherming van dit Varend Erfgoed. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door het Mobiel Erfgoed Centrum.

Waarderingsmethode

Het bepalen van de historische waarde wordt gedaan op basis van de criteria die de stichting Mobiele Collectie Nederland heeft ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze criteria staan beschreven in het boek ‘Erfgoed dat beweegt! Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed’.

januari - september 2019

Tijdvak

Cover boek Erfgoed dat beweegt - groot.j

© 2019 Mobiel Erfgoed Centrum

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Bezoekadres: Westblaak 5C, 3012 KC Rotterdam

Postadres: Haringvliet 68, 3011 TG  Rotterdam

Contact: info@mobielerfgoedcentrum.nl