1/1

Platform Erfgoedhavens Nederland

De werkgroep Havens & Ligplaatsen heeft samen met Erfgoedhavens Rotterdam het initiatief genomen om het Platform Erfgoedhavens Nederland (PEN) op te richten. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk historische-, museum- en erfgoedhavens daar deel van uit kunnen gaan maken om Varend Erfgoed op de kaart te zetten bij overheden. Het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) ondersteunt dit initiatief.

Dit project legt de nadruk op de ontwikkeling van een platform waar de verschillende havens en eigenaren en andere stakeholders van Varend Erfgoed, samen kunnen komen. Dan wel om kennis te delen of kennis op te doen.

Samenwerking is van groot belang
Met de nieuwe positie van het Mobiel Erfgoed in de Erfgoedwet is de landelijke overheid zich meer bewust geworden van het belang van Varend Erfgoed. Waarom en hoe zij ermee samen zullen moeten werken en het behoud van Varend Erfgoed kunnen bevorderen. Voor de havens is het daardoor van groot belang om ook op lokaal niveau dit voor elkaar te krijgen. Zeker met de komst van de nieuwe Omgevingswet zijn er kansen om dat te doen. 
Om deze kansen te grijpen is het goed dat de havens zich als verenigde erfgoedhavens naar de overheid opstellen als dé partij waar ze niet omheen kunnen. Hiervoor is het PEN van groot belang.

Ingang voor contact lokale en landelijke overheden
In het overleg met de landelijke overheden is kennis nodig over de knelpunten op lokaal niveau. Uit diverse ervaringen is gebleken dat op het moment de landelijke knelpunten goed bekend zijn, er bereidheid is bij de havens om deze op te lossen. Omgekeerd zullen veel de landelijke afspraken, lokaal uitgevoerd moeten worden. Door kennis te delen binnen het PEN worden lokale havens versterkt om dat binnen hun gemeente voor elkaar te krijgen en hun gemeente te ondersteunen bij een goede oplossing.

Mobiel Erfgoed Centrum

Aanvrager

2017 tot heden

Tijdvak

Werkgroep Havens & Ligplaatsen

Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN)

Partners

10-02-2017 - Platform Erfgoedhavens Nede

© 2019 Mobiel Erfgoed Centrum

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Bezoekadres: Westblaak 5C, 3012 KC Rotterdam

Postadres: Haringvliet 68, 3011 TG  Rotterdam

Contact: info@mobielerfgoedcentrum.nl