• Mobiel Erfgoed Centrum

Nieuwe initiatieven voor behoud Mobiel Erfgoed

Het meerjarige project ‘Clean & Future Proof Mobility Concepts’ van het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC), is verder uitgebreid met twee nieuwe deelprojecten. Het gehele project wordt ondersteund door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).


Het eerste nieuwe deelproject is ‘Hippomobiel Erfgoed’. Deze branche van Mobiel Erfgoed heeft tot nu toe weinig aandacht gehad, maar heeft veel te bieden. Dit is de reden dat er een speciaal evenement georganiseerd wordt, waarin Hippomobiel Erfgoed centraal staat.


De tweede aanvulling is het Platform Erfgoedhavens Nederland (PEN). De werkgroep Havens & Ligplaatsen heeft samen met Erfgoedhavens Rotterdam het initiatief genomen om het Platform Erfgoedhavens Nederland (PEN) te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk historische-, museum- en erfgoedhavens daar deel van uit kunnen gaan maken om Varend Erfgoed op de kaart te zetten bij overheden. Verder kunnen de havens er kennis delen en op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen.


De rol van MEC is onder andere om dit soort deelprojecten te initiëren en ondersteunen. Hierdoor blijven de projecten zo zelfstandig mogelijk blijven opereren vanuit hun specifieke werkveld, waardoor de koppeling met de achterban gewaarborgd blijft.

Informatie uit deze deelprojecten zullen gedeeld worden op de digitale portal die ook onderdeel is van het overkoepelende project. In dit project wordt onder andere gewerkt aan fuel cells en zonnecellen, die ook gebruikt kunnen worden voor Varend Erfgoed.


Marcus Rolloos, directeur van DEOdrive, vertelt over zijn fuel cells op basis van waterstof: “Vaak zijn fuel cells nodig in off grid locaties, mobiliteit (24/7) en overal waar batterijen te zwaar zijn, het niet lang genoeg volhouden en/of te lang moeten opladen.” Koen Haest, product developer bij FlexSol Solutions, voegt daaraan toe: “In de scheepvaart komt men zelden rechte vlakken tegen. Van de romp van het schip tot de mast; alles is gekromd. De unieke technologie van FlexSol Solutions op het gebied van flexibele zonnecellen maakt het mogelijk om zonne-energie naadloos te integreren in schepen.”

17 keer bekeken

© 2019 Mobiel Erfgoed Centrum

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Bezoekadres: Westblaak 5C, 3012 KC Rotterdam

Postadres: Haringvliet 68, 3011 TG  Rotterdam

Contact: info@mobielerfgoedcentrum.nl